RECENT EXHIBITIONS

VECĀ PASAULE, JAUNĀ PASAULE
no 2018.g. 16. novembrim līdz 15 decembrim

Kazimira Laura iPad
planšetdatora zīmejumu
 izstāde

OLD WORLD, NEW WORLD
November 16th to December 15th, 2018

Kazimirs Laurs’s iPad Drawings exhibit


Latgales Kultūrvēstures muzejs
Atbrīvošanas aleja 102, Rēzekne, LATVIA 4601.
+371 646 22464, +371 646 22778.
muzejs@rezekne.lv